مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی


نشریه مشترک دانشگاه بیرجند و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

این نشریه در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه علمی (ب) و در فهرست نشریات معتبر علمی وزارت عتف ثبت شده است.

 

مقاله­ های ارسالی می باید در قلمرو مطالعات ادبیات تطبیقی و از جهت رویکرد و روش، میان ­رشته ­ای باشد و میان ­رشتگی در چکیده، مقدمه و نتیجه به روشنی تبیین شده باشد. این نشریه مطابق با آیین نامه نشریات وزارت علوم، پذیرای مقالات علمی مرتبط (پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، مفهومی، کاربردی و نقطه‌نظر) خواهد بود. جهت مشاهده تعریف کامل مقالات اینجا کلیک نمایید.

 

CALL FOR PAPERS IN ENGLISH

The Journal of Interdisciplinary Studies of Literature, Humanities and Arts now accepts articles in English for the year 1402/2023-24

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، شهریور 1401، صفحه 1-294 

ابر واژگان